Zgłoszenie udziału w programie
Strategic Leadership AcademyTM

W imieniu firmy:

Opłata za jednego uczestnikaPrzesłanie formularza zgłoszenia zapewnia rezerwację miejsca.
Warunkiem ostatecznym przyjęcia zgłoszenia jest złożenie zlecenia przez klienta i jego przyjęcie przez ICAN Institute, zgodnie z regulaminem. Po przyjęciu zgłoszenia strony podpisują umowę dotyczącą realizacji szkolenia.
Regulamin szkoleń