Harmonogram zajęć 2022

GRUPA A - Warszawa

Harmonogram zajęć 2021

GRUPA A - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2022

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa A 24-25.11.2021 środa, czwartek
Sesja 2: Strategia konkurencyjna w wymiarze oferty wartości i modelu biznesowego
grupa A 15-16.12.2021 środa, czwartek
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: od systemu zarządzania innowacją do nowych produktów i rozwiązań
grupa A 19-20.01.2022 środa, czwartek
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w warunkach niepewności i złożoności
grupa A 16-17.02.2022 środa, czwartek
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna: od diagnozy do rozwoju
grupa A 16-17.03.2022 środa, czwartek
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie?
grupa A 06-07.04.2022 środa, czwartek
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: nowe technologie, procesy i rozwiązania organizacyjne
grupa A 11-12.05.2022 środa, czwartek
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa A 08-09.06.2022 środa, czwartek
Sesja 9: Transformacja marketingu: nowe role i zadania, ścieżki i zachowania klientów, nowe miejsce w organizacji
grupa A 06-07.07.2022 środa, czwartek
Sesja 10:Transformacja cyfrowa w wymiarze strategicznym: nowe lewary budowania wartości firmy
grupa A 24-25.08.2022 środa, czwartek

GRUPA A - 2021

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa A 07-08.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa A 28-29.05.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa A 25-26.06.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa A 16-17.07.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa A 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa A 08-09.10.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: jak zwiększyć efektywność sprzedaży i zmniejszyć koszty sprzedaży w tym samym czasie
grupa A 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa A 03-04.12.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa A 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 10:Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa A 11-12.02.2022 piątek, sobota