Harmonogram zajęć 2018

GRUPA A - Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
GRUPA B - Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
GRUPA C - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2018

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa A 29-30.09.2017 piątek, sobota
Sesja 2: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa A 20-21.10.2017 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa A 17-18.11.2017 piątek, sobota
Sesja 4: Zarządzanie wartością spółki
grupa A 08-09.12.2017 piątek, sobota
Sesja 5: Budowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej: od odpowiedzialności (accountability) do lepszych wyników
grupa A 12-13.01.2018 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa A 16-17.02.2018 piątek, sobota
Sesja 7: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa A 09-10.03.2018 piątek, sobota
Sesja 8: Strategie sprzedaży nowej generacji: jak zwiększyć efektywność sprzedaży i zmniejszyć koszty sprzedaży w tym samym czasie
grupa A 06-07.04.2018 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa A 11-12.05.2018 piątek, sobota
Sesja 10: Etyka, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny
grupa A 08-09.06.2018 piątek, sobota

GRUPA B - 2018

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa B 31.01-01.02.2018 środa, czwartek
Sesja 2: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa B 28.02-01.03.2018 środa, czwartek
Sesja 3: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa B 21-22.03.2018 środa, czwartek
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa B 18-19.04.2018 środa, czwartek
Sesja 5: Budowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej: od odpowiedzialności (accountability) do lepszych wyników
grupa B 23-24.05.2018 środa, czwartek
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa B 20-21.06.2018 środa, czwartek
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: jak zwiększyć efektywność sprzedaży i zmniejszyć koszty sprzedaży w tym samym czasie
grupa B 18-19.07.2018 środa, czwartek
Sesja 8: Zarządzanie wartością firmy
grupa B 12-13.09.2018 środa, czwartek
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa B 17-18.10.2018 środa, czwartek
Sesja 10: Etyka, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny
grupa B 14-15.11.2018 środa, czwartek

GRUPA C - 2018

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa C 23-24.03.2018 piątek, sobota
Sesja 2: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa C 27-28.04.2018 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa C 25-26.05.2018 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa C 06-07.07.2018 piątek, sobota
Sesja 5: Budowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej: od odpowiedzialności (accountability) do lepszych wyników
grupa C 24-25.08.2018 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa C 21-22.09.2018 piątek, sobota
Sesja 7: Zarządzanie wartością firmy
grupa C 26-27.10.2018 piątek, sobota
Sesja 8: Strategie sprzedaży nowej generacji: jak zwiększyć efektywność sprzedaży i zmniejszyć koszty sprzedaży w tym samym czasie
grupa C 16-17.11.2018 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa C 18-19.01.2019 piątek, sobota
Sesja 10: Etyka, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny
grupa C 15-16.02.2019 piątek, sobota