Harmonogram zajęć 2019

GRUPA A - Warszawa
GRUPA B - Warszawa

Harmonogram zajęć 2018

GRUPA B - Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
GRUPA C - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2019

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa A 26-27.09.2018 środa, czwartek
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa A 24-25.10.2018 środa, czwartek
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa A 21-22.11.2018 środa, czwartek
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa A 05-06.12.2018 środa, czwartek
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa A 16-17.01.2019 środa, czwartek
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa A 27-28.02.2019 środa, czwartek
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa A 20-21.03.2019 środa, czwartek
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa A 24-25.04.2019 środa, czwartek
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa A 22-23.05.2019 środa, czwartek
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa A 12-13.06.2019 środa, czwartek

GRUPA B - 2019

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa B 05-06.04.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa B 17-18.05.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa B 14-15.06.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa B 12-13.07.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa B 06-07.09.2019 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa B 04-05.10.2019 piątek, sobota
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa B 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa B 06-07.12.2019 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa B 10-11.01.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa B 07-08.02.2020 piątek, sobota

GRUPA B - 2018

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa B 31.01-01.02.2018 środa, czwartek
Sesja 2: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa B 28.02-01.03.2018 środa, czwartek
Sesja 3: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa B 21-22.03.2018 środa, czwartek
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa B 18-19.04.2018 środa, czwartek
Sesja 5: Budowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej: od odpowiedzialności (accountability) do lepszych wyników
grupa B 23-24.05.2018 środa, czwartek
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa B 20-21.06.2018 środa, czwartek
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: jak zwiększyć efektywność sprzedaży i zmniejszyć koszty sprzedaży w tym samym czasie
grupa B 18-19.07.2018 środa, czwartek
Sesja 8: Zarządzanie wartością firmy
grupa B 12-13.09.2018 środa, czwartek
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa B 17-18.10.2018 środa, czwartek
Sesja 10: Etyka, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny
grupa B 14-15.11.2018 środa, czwartek

GRUPA C - 2018

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa C 23-24.03.2018 piątek, sobota
Sesja 2: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa C 27-28.04.2018 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa C 25-26.05.2018 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa C 06-07.07.2018 piątek, sobota
Sesja 5: Budowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej: od odpowiedzialności (accountability) do lepszych wyników
grupa C 24-25.08.2018 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa C 21-22.09.2018 piątek, sobota
Sesja 7: Zarządzanie wartością firmy
grupa C 26-27.10.2018 piątek, sobota
Sesja 8: Strategie sprzedaży nowej generacji: jak zwiększyć efektywność sprzedaży i zmniejszyć koszty sprzedaży w tym samym czasie
grupa C 16-17.11.2018 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe narzędzia, nowe kanały, nowe procesy
grupa C 18-19.01.2019 piątek, sobota
Sesja 10: Etyka, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny
grupa C 15-16.02.2019 piątek, sobota